Общи условия

Общи условия

 Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „Пам пи Пам“ електронен магазин, намиращ се на интернет адрес www.pampipam.com (наричан за краткост Сайт) от една страна и Потребителите от друга страна.

 Тези условия обвързват всички Потребители на сайта. Потребителят се съгласява и изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Регистрация

 Електронният магазин на „Пам пи Пам“ дава възможност на потребителите да разгледат и закупят предлаганите в него ръчно изработени артикули. Всеки Потребител е длъжен да попълни форма, в която посочва коректни данни, необходими за доставка и заплащане, както и валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес.

Съгласие

С отбелязване с отметка в полето "Съгласен съм с Общите условия" Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло.

Поверителност на личните данни

 Личните данни, получени при регистрацията, ще бъдат използвани единствено и само с цел обслужване на Потребителите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.

Ограничаване на отговорността

 „Пам пи Пам“ не поема отговорност за евентуални последици, които могат да възникнат при използване на сайта. „Пам пи Пам“,нашите доставчици и трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, пропуснати ползи и други, произтекли от употребата или невъзможността за употреба на този сайт.

Пам пи Пам“ запазва правото си да променя общите срокове и условия на сайта  без предизвестие. Всички промени на общите условия са задължителни за всички потребители. 

 Пам пи Пам“ се задължава възможно най-бързо да въвежда възникналата най-нова информация, като не са изключени и евентуални несъответствия – цени, срок на доставка, описание на продукти и подобни, и не носи отговорност за щети или други последствия, които могат да възникнат при доставка.

 

Поръчки

 

 Електронният магазин на „Пам пи Пам“ приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично. Всеки избран артикул се поставя в кошницата. Преди да потвърди поръчката си Потребителят може да прегледа кошницата и да коригира посочените данни.

 При избора на начин на плащане и потвърждаването на поръчката, Потребителят се задължава да заплати крайната й цена.  

 Всички артикули се поддържат в наличност. При евентуално изчерпване на даден артикул или наложила се евентуална промяна в съставките му, "Пам пи Пам" своевременно се задължава да уведоми Потребителя по телефон или чрез имейл. Възможни са незначителни несъответствия между снимките в сайта и готовите продукти, тъй като всички подаръци се изработват ръчно.

Цени и начин на плащане 

 Крайната цена на поръчката представлява сбора от цените на всички поръчани артикули. Всички цени са в български лева с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

 Начини на плащане:

 - По банков път – При избор на начин на плащане „По банков път” при заявяване на поръчката от Потребителя, се създава поръчка    с номер. Потребителят извършва банков превод по сметката на „Пам пи Пам“, като посочи номера на поръчката като основание за превода. Валидността на поръчката е 5 дни.

- С наложен платеж – Потребителя заплаща сумата за избраните артикули на куриера в момента на доставката.

„Пам пи Пам“ не изисква и не получава никакви допълнителни такси, без значение от начина на плащане.

Начин, срок и цена на доставка

 Доставката на избраните артикули, предлагани от "Пам пи Пам" се осъществява чрез спедиторска компания „Еконт Експрес“. Стандартния срок на доставка до избраната от Потребителя крайна дестинация е от 1-3 работни дни.

Потребителя заплаща цената за доставка на артикулите определена на база тегло, размер и дестинация, съгласно цените на спедиторска компания „Еконт Експрес“ със специална отстъпка от - 20% за всички поръчки от сайта. Тези ценови листи са достъпни на интернет сайта на фирмата http://www.econt.com/ или в панела "Доставка" - Витруален офис Еконт.

При поръчки над 100лв. доставката е безплатна.

 В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, „Пам пи Пам“ се задължава да уведоми Потребителя за това и да посочи нова дата на доставка.

Отказани поръчки, рекламации и връщане на поръчки

 Потребителят има право, да върне получената стока в срок до 7 работни дни, считано от деня на получаването й. В този случай Потребителят трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП. При неизпълнение на тези условия „Пам пи Пам“ запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови пълната сума, платена от Потребителя.

 Потребителят е длъжен да уведоми писмено „Пам пи Пам“ относно желанието си да върне стоката чрез меню "Рекламации", като разходите по връщането са за сметка на Потребителя.

 В случай на връщане на доставен вече продукт и спазване на условията за цялостност на опаковката и неизползване на стоката, „Пам пи Пам“ възстановява сумата по стойността на продукта в 30-дневния законоустановен срок. Всички разходи, които Потребителят е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността на продуктите от поръчката остават за негова сметка.

Интелектуална собственост

 Цялото съдържание на сайта, вкл. снимки, графики, текстове, дизайни и пр. са собственост на „Пам пи Пам“ . Всяко използване на изброените по неизчерпателен начин по-горе материали включително модификация и репродукция без писменото разрешение на „Пам пи Пам“ се наказва по предвидени от закона начини.